Comitè Organitzador

President
Dr. Naim Hannaoui

Vicepresident 1º
Dr. Marc Crego

Vicepresident 2º
Dr. Xavier Pascual

Secretari
Dra. Marta Muniesa

Tresorer
Antoni Pont Salvadó

Vocals
Miquel Closas Capdevila
J.M. Auguet Martín
Jaume Benages Pàmies
Dr. Jorge Hidalgo
Dr. Àngel Prera

Comitè Científic

Coordinador
Dr. Josep Comet

Membres
Dr. Antoni Pont Salvadó
Dr. Miquel Closas
Dr. Angel Prera
Dr. Xavier Pascual
Dr. Jorge Hidalgo

Hospitals Col·laboradors