Comitè Organitzador

President
Naim Hannaoui

Vicepresident 1º
Marc Crego

Vicepresident 2º
Xavier Pascual

Secretaria General
Marta Muniesa

Tresorer
Antoni Pont 

Enllaç amb Residents
Marta Capdevila

Vocals
Miquel Closas 
J.M. Auguet 
Jaume Benages
Àngel Prera

Comitè Científic

Coordinador
Hector López

Membres
Antoni Pont Salvadó
Miquel Closas
Àngel Prera
Xavier Pascual
Jorge Hidalgo

Hospital Col·laborador