Convocatòria de Premis

PREMI JORDI CORTADA A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL:
Es convoca premi dotat amb 450€ a la millor COMUNICACIÓ ORAL presentada a la XXIII Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 4, 5 i 6 de maig a Girona. Per optar al premi és imprescindible que el primer o segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC.
Data límit de lliurament dels treballs 25 d’abril de 2018.

PREMI AL MILLOR CAS BREU
Es convoca un premi dotat amb 450€ al millor CAS BREU presentat a la XXIII Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 4, 5 i 6 de maig a Girona. Per optar al premi és imprescindible que el primer o segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC.
Data límit de lliurament dels treballs 25 d’abril de 2018.

PREMI AL MILLOR VÍDEO
Es convoca un premi dotat amb 450€ al millor VÍDEO presentat a la XXIII Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 4, 5 i 6 de maig a Girona. Per optar al premi és imprescindible que el primer o segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC.
Data límit de lliurament dels treballs 25 d’abril de 2018.