DADES PERSONALS
Cognoms i nom*
Centre autor
Telèfon del autor*
Email*
  
  DADES DE LA PRESENTACIÓ
Forma de presentació*:   
Títol del treball
 
Nom dels Autors
Indicant en negreta, subratllat o asterisc l'autor que presentarà el treball en cas de que sigui aceptat:
 
Centre dels autors
 
Text
Resum en catalá, castellà o anglés (no més de 300 palabras) amb els següents apartats:
  • Introducció: breu frase introductoria.
  • Objectiu/s
  • Material i mètodes: incluir els anàlisis estadístics.
  • Resultats: asenyalar els més importants.
  • Conclusió/ons: Han de respondre als objectius.
 

Acepto les condicions de presentació
He llegit i accepto la Llei de protecció de dades (mostrar)

  • Bases per la presentació de treballs (mostrar)
  • Convocatoria de premis (mostrar)

© 2017 Antoni Pont