ACTIVITATS ORGANTIZADES PER L’ACUC AL 2019

28 de febrer de 2019 a les 17:00h

Organitza: Associació d’Uròlegs de Comarques

ACTIVITATS AUSPICIADES PER L’ACUC AL 2019

21 de novembre de 2019 a la Corporació Sanitària Parc Taulí

Organitza: Corporació Sanitària Parc Taulí

25 i 26 d’abril al Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Organitza: Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 

29 de març de 2019 al Hospital de Sant Joan Despí MoisèsBroggi

Organitza: Servei d’Urologia del CSI