Bases de presentació de premis i beques

PREMI JORDI CORTADA AL MILLOR TREBALL

Premi al millor treball presentat a la XXVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques el dia 18 de maig a Martorell. Per optar al premi és imprescindible que el primer i segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC i estuiguin presents a les jornades.

Data límit de lliurament dels treballs 11 de maig de 2024.

PREMI AL SEGON MILLOR TREBALL

Premi al segon millor treball presentat a la XXVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques el dia 18 de maig a Martorell. Per optar al premi és imprescindible que el primer i segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC i estiguin presents a les jornades.

Data límit de lliurament dels treballs 11 de maig de 2024.

*Tots els treballs i vídeos presentats a les jornades poden ser publicats a les xarxces socials, web o a la revista de l’associació.

** S’hauràn d’entregar les presentacions en format 16:9 i com arxiu Power Point a la secretaria tècnica 72 hores abans de l’inici de les jornades mitjançant l’enllaç del web de l’associació.