Bases de presentació de premis i beques

PREMI JORDI CORTADA AL MILLOR TREBALL

Premi dotat amb 500€ al millor treball presentat a la XXVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 17, 18 i 19 de juny a Tortosa. Per optar al premi és imprescindible que el primer i segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC i estuiguin presents a les jornades.

Data límit de lliurament dels treballs 5 de juny de 2023.

PREMI AL SEGÓN MILLOR TREBALL

Premi dotat amb 300€ al segón millor treball presentat a la XXVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 17,  18 i 19 de juny a Tortosa. Per optar al premi és imprescindible que el primer i segon firmant del treball siguin socis de l’ACUC i estiguin presents a les jornades.

Data límit de lliurament dels treballs 5 de juny de 2023.

BECA RAMÓN PONS A LA FORMACIÓ DE RESIDENTS
Beca dotada amb 1000€ al projecte de rotació externa presentat a la XXVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques els dies 17,  18 i 19 de juny a Tortosa. Per optar a la beca és imprescindible que el sol·licitant de la mateixa sigui soci de l’ACUC i estiguin presents a les jornades.

Per a la sol·licitud de la mateixa s’ha de presentar un projecte amb la finalitat dels diners. Durant la jornada s’haurà de fer un presentació de diapositives per a la posterior votació dels socis.

Durant l’assemblea els socis podràn decidir partir la beca en dues si hi ha mès d’un projecte interessant.

Data límit de lliurament de la documentació de la beca 5 de juny de 2023.

*Tots els traballs i vídeos presentats a les jornades poden ser publicats a les xarxes socials, web o a la revista de l’associació.

**S’hauràn d’entregar les presentacions en power point a la secretaria tècnica 72 hores abans de l’inici de les jornades mitjançant l’enllaç del web de l’associació.