Per a qualsevol dubte, pots contactar amb la secretaria tècnica de la jornada a: info@scienhub.org