DADES PERSONALS
Cognoms i nom*
Centre autor
Telèfon del autor*
Email*
  
  DADES DE LA PRESENTACIÓ
Forma de presentació*:   
Títol del treball
 
Nom dels Autors
 
Centre dels autors
 
Text
Resum en catalá, castellà o anglés (no més de 300 palabras) amb els següents apartats:
  • Introducció.
  • Objectiu/s
  • Material i mètodes: Cal incluore els anàlisis estadístics.
  • Resultats: asenyalar els més importants.
  • Conclusions: Han de respondre als objectius.
 

Acepto les condicions de presentació
He llegit i accepto la Llei de protecció de dades (mostrar)

© 2019 Antoni Pont