Socis Fundadors

Segons els estatuts de l’Associació d’Uròlegs de Comarques els socis fundadors adquireixen aquesta condició en el moment de la constitució de l’ACUC.

 • Salah Eldine ATAAT ATAAT
 • Josep Lluis BALAÑÀ AZÓN
 • Carlos BERBEGAL COLÍS
 • Abonl Rahhan BONCHI BAKRI
 • Pere BORRAT FONT
 • Antonio CARRILERO CAMPS
 • Josep Ma. CABALLERO GINÉ
 • Jordi CORTADA ROBERT
 • Ramon DOMINGO FERRERONS
 • José DORADO DE LAS HERAS
 • Ibrahim DOURI NAOS
 • José FERNÁNDEZ ZUAZU
 • Luis Miguel FLAVIAN DOMENECH
 • Manuel GÓMEZ AGUDO
 • Jerónimo GÓMEZ PARADA
 • Jesús GUAJARDO GUAJARDO
 • Samih IZZO YOUNES
 • Ernest MARTÍNEZ MARSAL
 • Carles PELLICE VILALTA
 • Enric PEYRÍ REY
 • Ramon PONS ROBERT
 • Pere PUIG DURAN
 • Francesc PUJOL BOSCH
 • Josep Miquel PUYOL PALLAS
 • Josep Ricard RECASENS GUINJUAN
 • Joaquim RISTOL PONT
 • Manuel RODRIGUEZ AVILA
 • Federico TORRENTE CASTRO
 • Cesar VARGAS BLASCO
 • Joaquim VESA LLANES
 • Josep Miquel VILADOMS FUSTES
 • Fermí VINAIXA CALLA